Blog to miejsce do podzielenia się na piśmie z innymi internautami moimi fascynacjami. Dotyczą one głównie regionu wałbrzyskiego, w którym przeżyłem już ponad pół wieku Będę o nim pisał, dzieląc się z Czytelnikami moimi refleksjami z przeczytanych książek i osobistych doświadczeń związanymi z poznawaniem jego historii i piękna krajobrazów.

czwartek, 30 czerwca 2016

Brońmy się przed zaćmieniem

historia kołem się toczy

Jak napisał Orwell "Polityka została wymyślona po to żeby KŁAMSTWO brzmiało jak PRAWDA" . Ktoś inny dodał, że to samo dotyczy religii.
Niestety żyjemy w świecie, w którym nie da się już żyć zarówno bez polityki jak i religii. Dziś nie potrafimy sobie wyobrazić państwa bez tych fundamentów. Czy oznacza to, że żyjemy permanentnie w kłamstwie?

Inny filozof i myśliciel opisał szczegółowo zjawisko tzw. alienacji władzy świeckiej i duchownej, alienacji, czyli wyobcowania, odosobnienia. Obie władze żyją w swoim szczelnie wyizolowanym świecie. Ten uczony nazywa się Karol Marks. Warto czytać tego autora. Idea komunizmu w jego teorii wydaje się niezwykle mądra i powabna. Nie przewidział on tego, że  może  zostać wykorzystana w okrutny sposób przez polityków.

"Nie znam nikogo kto od czytania Marksa został komunistą, za to znam wielu, którzy stracili wiarę na skutek kontaktów z księżmi" -  to są słowa przypisywane Józefowi Tischnerowi. 

Znany historyk Norman Davies nazwał pierwszą połowę XX wieku w Europie – „Europą podczas zaćmienia”. Tę fazę zaćmienia spowodowały nie tylko dwie wojny światowe, ale również mordercze reżimy polityczne, w których wewnętrzna rodzima nienawiść unicestwiła jeszcze więcej dziesiątków milionów ludzi niż toczone przez nie wojny.(…)Totalitarne okropieństwa komunizmu i faszyzmu, dodane do okropieństw wojny totalnej dają nieporównywalny z niczym rejestr śmierci, nieszczęścia i upodlenia.”

Czym jest totalitaryzm?  Jakie są jego główne cechy? Czym się charakteryzuje?

Słownikowe pojecie totalizm pochodzi ze średniowiecznego terminu łacińskiego totalis, czyli całkowity, a cofając się w czasie: z łaciny- totus, czyli cały. Słownikowa definicja totalizmu to „faszystowski system organizacji państwa polegający na ingerencji państwa we wszystkie dziedziny życia społecznego, kulturalnego i politycznego, sprawowaniu nad nimi ścisłej kontroli odgórnej przy jednoczesnym całkowitym zniesieniu kontroli społecznej; wyraża się w prześladowaniu elementów postępowych, w ograniczaniu większości praw obywatelskich i militaryzacji życia społecznego.

Benito Mussolini głosił: „ wszystko w państwie, nic poza państwem, nikt przeciwko państwu”. I choć była to ogólnikowa fraza, wykorzystywana raczej do celów propagandowych niż w rzeczywistości, powiedzenie to dobrze definiuje teoretyczne założenia nowotworzonego systemu.

Kościół niezbędny był państwu włoskiemu do uzyskania poparcia dla faszyzmu, dlatego też w lutym 1929 roku Mussolini i kardynał Gasparri podpisali traktaty laterańskie mające na celu osiągnięcia porozumienia politycznego z Watykanem. Traktaty składały się z trzech dokumentów: uznającego wzajemną suwerenność państwa włoskiego przez kościół i suwerenność papieża w Watykanie, konwencję finansową, według której państwo włoskie płaciło Watykanowi odszkodowanie za utratę Państwa Kościelnego, konkordat regulujący stosunki państwa i kościoła we Włoszech, naruszający świecki charakter państwa. Traktaty laterańskie były dużym sukcesem propagandowym. Mussolini przedstawił siebie, jako tego, który położył kres niezgodzie pomiędzy państwem a kościołem i zdobył w tenże sposób poparcie do tej pory wrogich lub obojętnych mas.


Przymiotnik „totalitarny” po raz pierwszy został użyty w 1924 roku we włoskiej publicystyce liberalno- antyfaszystowskiej na określenie państwa, w którym partia będąca u władzy starała się zniszczyć wszelkie inne ugrupowania, stosowała ostre represje wobec opozycji, ograniczyła wolność polityczną i cywilną i coraz bardziej kontrolowała społeczeństwo.

Włoski historyk Massimo Salvatori pisząc o różnych obliczach systemu totalitarnego podaje następującą kombinację czynników:

- obecność jedynej partii w systemie instytucjonalnym, kierowanej przez charyzmatycznego wodza, będącego obiektem kultu jednostki oraz przez wąską grupę przywódczą, która za pomocą swej dyktatury zdominowała całkowicie kraj i jego organizmy
- utworzenie sieci organizacji, mających na celu stałe mobilizowanie wielkich mas, począwszy od młodzieży, do służby na rzecz dyktatury i rozpowszechniania jej haseł w celu uzyskania poparcia
- systematyczne represje za pomocą środków terrorystycznych, używając do tego zarówno specjalnego sądownictwa, jak i organów policyjnych oraz uciekając się do akcji bojówek podporządkowanych władzy dyktatorskiej
- użycie środków masowego przekazu do natrętnej propagandy reżimu
- służalczość instytucji kulturalnych
- silny wpływ państwa na gospodarkę w celu wzmocnienia sił zbrojnych
- podniesienie roli ideologii partyjnej do swoistej „religii politycznej”, mającej na celu wielbienie wodza i apoteozę reżimu.

Z historii wiemy, że we Włoszech urodził się system faszystowski i totalitarny, ale jego sukcesorami stały się Hitlerowskie Niemcy i Leninowsko-Stalinowska Rosja.
Jedynie przez krótki okres czasu termin totalitaryzm odnoszono tylko do faszyzmu włoskiego, już od 1928 roku używano go jako wspólnego mianownika obejmującego zarówno faszyzm, jak i komunizm. Oba reżimy nigdy nie były identyczne:  zmieniały się z upływem czasu i każdy system rodził własne potomstwo. Ale oba miały ze sobą o wiele więcej wspólnego, niżby byli skłonni przyznać ci, którzy je wprowadzali w czyn.
Wciąż trwają dyskusje, który z ustrojów państw można określić jako czysto totalitarny. Wszyscy zgodnie twierdzą, iż nazistowskie Niemcy, stalinowski Związek Radziecki oraz Chiny w erze Mao Zedonga były państwami totalitarnymi w pełnym znaczeniu tego pojęcia . Natomiast Hiszpania generała Franco, Włochy Mussoliniego, Chile Augusta Pinocheta  bywają określane jako systemy autorytarne lub częściowo totalitarne. Współcześnie system rządów totalitarnych istnieje w Korei Północnej od czasów rządów Wiecznego Prezydenta Kim Ir Sena.

Dogłębną krytyką totalitaryzmu i autorytaryzmu jest dwutomowe dzieło filozofa Karla R. Poppera opublikowane po raz pierwszy w 1944 roku,  zatytułowane „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”. Społeczeństwo otwarte to takie, w którym jednostka uzyskuje prawo do osobistych decyzji, ludzie są równi na starcie do konkurencji i są traktowani w równy sposób - bez przywilejów, jakie może dawać urodzenie, bogactwo lub władza. Jest to więc po prostu wizja demokracji. Termin społeczeństwa otwartego, którego głównymi cechami jest wolność i indywidualizm jednostki przeciwstawiał Popper totalitaryzmowi, którego społeczeństwo nazywał zamkniętym.

Jest to temat zbyt obszerny i nie nadający się do szerszego rozwinięcia w internetowym blogu.

Dlaczego poruszam ten temat być może znany wielu moim Czytelników z lekcji historii i z mediów?

Otóż dlatego, że wciąż jeszcze nie potrafimy z przeszłości wyciągać wniosków dla teraźniejszości. Jakże często mówimy o lekcjach historii, że trudno przecenić ich wartość, niestety rzadko robimy z tego użytek. Nasza współczesna rzeczywistość najdobitniej świadczy o tym, że do perfekcji opanowaliśmy sztukę zapominania. Lekceważymy sobie wynikającą z doświadczeń z przeszłości prawdę, że historia kołem się toczy.

Nie jest jeszcze za późno, by odwrócić w naszym kraju trend polityczny, tak bliski totalitaryzmowi  we Włoszech, Niemczech i Rosji z I połowy XX wieku. Trzeba zrobić wszystko, by to grożące nam niebezpieczeństwo nareszcie zrozumieć. Chyba, że ulegliśmy tak jak to miało miejsce nie tak przecież dawno, bo mniej więcej sto lat temu, ponownemu zaćmieniu umysłu.

2 komentarze:

 1. Nic Pan nie odwrócisz,od odwracania są inni..."filozofowie":)
  Proponuje filozofię młodych ludzi.Jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych blogów:
  https://pokolenieikea.com/2016/05/19/sukces-albo-szczescie-co-wybierasz/#more-2711

  www.economic-undertow.com/2016/06/08/all-the-answers/
  Tłumaczenie na blogu z pierwszej dziesiątki najpopularniejszych:
  https://exignorant.wordpress.com

  Lekko,łatwo i przyjemnie,bez żadnej filozofii:
  www.youtube.com/watch?v=VKaKvgjmzVQ

  Jankesom smrodzą niemieckie auta,sportowcy z USA nie stosują dopingu,tylko rosyjscy,a ostatnio zaczęły im się przewracać kredensy produkcji firmy"Ikea".Zginęło kilkoro dzieciaczków,które prawdopodobnie szukały broni,żeby sobie postrzelać do kolegów w szkole.
  Dlaczego w Europie do takich wypadków nie dochodzi...bo Amerykanie to głupki i lenie,i nie chce im się prawidłowo zabezpieczyć szafki przed przewróceniem.W USA i Kanadzie sprzedano 36 mln."przewracających"się kredensów itp.

  Przyszły prezydent?
  www.youtube.com/watch?v=SiHMM-VyDug

  Należy wrócić do tradycji słowiańskich,które odradzają się w całej Polsce.W dniu powitania lata,związanego z przesileniem i najdłuższym dniem roku zajechałem do Gorzuchowa(plaża) na magiczną,przepełnioną czarami,wróżbami oraz miłością noc.Wszechogarniająca radość i letnie przesilenie.Jak tradycja nakazuje,było szukanie kwiatu paproci,puszczanie wianków i lampionów szczęścia,przedstawienia teatralne,konkursy,warsztaty,występy grup artystycznych.Były tańce,ognisko,panny,kawalerowie,woda,wianki i mnóstwo dobrej zabawy dla młodzieży i dorosłych.
  Wszystko odwoływało się do zwyczajów jak ze"Starej Baśni".
  Podobna impreza odbywała się także na Ślęży,w której brało udział kilkaset osób.

  www.youtube.com/wtach?v=0NYqgj5_S-I
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 2. Chylę czoła przed młodym pisarzem i blogerem, który cieszy się powodzeniem wśród Czytelników. Osobiście nie dokonuje wyboru pomiędzy szczęściem, a sukcesem. I jedno i drugie nie jest moim celem. Wiem, że tym co piszę nie osiągnę wiele, ale to jest moja pasja i cieszę się, że mam choć garstkę odbiorców.
  To pocieszające, że podtrzymujemy jeszcze choć w rzadko tradycję starosłowiańskiej nocy świętojańskiej.
  Dziękuję Henryku za jak zwykle interesującey komentarz.

  OdpowiedzUsuń